mosquit

Tots i totes contra el mosquit tigre

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha impulsat la campanya ‘Tots i totes contra  el mosquit tigre’ dirigida a la ciutadania amb informació sobre les mesures més eficaces per a evitar la reproducció del mosquit en l’àmbit domèstic i previndre la proliferació d’este molest insecte.

El mosquit tigre necessita poca aigua per a reproduir-se. Al contrari del que succeïx amb el mosquit comú, no busca l’aigua d’una piscina, sinó els xicotets acúmulos d’aigua que, per exemple, es formen en les lones que cobrixen les piscines. Per això, un dels principals missatges que volem transmetre a la ciutadania contra el mosquit tigre és que eviten les xicotetes acumulacions d’aigua en l’entorn domèstic. Que les restes d’aigua en poals, arruixadores, tests buides o plats de tests no servisquen el mosquit per a reproduir-se.

El missatge a la ciutadania, per tant, se centra en la prevenció de focus de cria en horts urbans, cementeris, balcons, patis i jardins, amb la finalitat que tota la població s’implique, renova ben sovint l’aigua dels testos i buide ben sovint els abeuradors d’animals domèstics, a fi de frenar la reproducció del mosquit en l’àmbit urbà.

Com a part d’esta campanya, la Conselleria ha posat en marxa un portal web   amb informació detallada sobre el Pla d’acció sobre malalties transmeses per vectors en la Comunitat Valenciana, amb especial referència al mosquit tigre i a la malaltia per virus zika.

També compta amb un detallat mapa amb informació actualitzada sobre la distribució geogràfica del mosquit elaborat pel laboratori d’entomologia i control de plagues de la Universitat de València.

El portal inclou diversos apartats sobre el grup de treball de vectors, informació sobre el comportament del mosquit tigre, preguntes freqüents sobre l’Aedes albopictus i sobre la malaltia produïda pel virus zika, recomanacions per a viatgers i informació per a professionals, ajuntaments, empreses del sector biocida i població en general.

Be Sociable, Share!