igualdad

Guia de tractament no sexista del llenguatge

El Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i hòmens de l’Hospital Provincial contempla entre les seues accions de compliment obligatori l’ús d’un llenguatge no sexista. A fi de facilitar-vos l’adaptació dels textos a este llenguatge inclusiu vos proposem que consulteu la Guia de tractament no sexista del llenguatge administratiu de la Fundació Isonomia, la Universitat Jaume I i la Diputació de Castelló.
Es tracta d’ un document orientatiu i clarificador per a afavorir l’ús d’un llenguatge no sexista en les administracions locals, acostant la informació, la formació i les ferramentes necessàries per a facilitar la incorporació de la igualtat també en el llenguatge i afavorir l’ús d’un llenguatge inclusiu en la comunicació entre l’Administració i la ciutadania.

Descarrega’t ací la guia

Be Sociable, Share!