Sanchís: “L’adaptació retributiva és un imperatiu legal que hem d’acatar”

El gerent del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, Joaquín Sanchís, va manifestar hui que l’adaptació retributiva que s’està duent a terme en el centre “no és una decisió unilateral ni imposada per la direcció ni per  la Conselleria”, sinó que és “un imperatiu legal que ha d’acatar-se”.


Va explicar que tant la llei estatal 40/2015 de règim jurídic del sector públic com la llei 14/2016, de pressupostos per a 2017 de la Comunitat Valenciana, establixen que les retribucions del personal del Consorci no poden sobrepassar les establides en les taules retributives del personal de l’administració d’adscripció, en este cas la Conselleria de Sanitat.

La llei, no obstant això, garantix les actuals retribucions del personal que es trobava donat d’alta el 31 de desembre de 2016 a través de l’abonament d’un complement personal de garantia, que és la diferència de més que rep  el personal del Consorci respecte al que percebria en un lloc de treball equivalent de la xarxa sanitària pública valenciana.

Este complement és absorbible amb càrrec a futurs increments retributius i, com establix la llei, no pot incloure  les retribucions variables (guàrdies, nits, festius o torn rodat), que han d’ajustar-se a les establides per a la resta de professionals públics de la Comunitat.

Davant de les mesures de protesta anunciades pels sindicats amb representació en hospital pel dit procés d’adaptació, Sanchís va mostrar la seua disposició a  dialogar amb els representants dels treballadors i treballadores,  però va subratllar que “les mesures que proposen no poden ser en cap cas contràries a la normativa vigent”.

Ocupació estable

Segons la seua opinió, resulta “incomprensible” que “es considere un demèrit i no es posen en valor accions positives  empreses per l’actual direcció i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública com l’aposta per l’ocupació estable”.

“Per primera vegada -va destacar- es deixa la improvisació, es treballa amb responsabilitat i transparència, tenint sempre present l’eficàcia, eficiència i qualitat de l’assistència que presta el centre”.

Sanchís va recordar que el Consell de Govern va aprovar el passat octubre la creació de 109 nous llocs de treball estables i va agregar que amb la recent publicació del dit acord en els butlletins oficials de la Generalitat Valenciana i de la província ja es va a poder iniciar el procés per a donar cobertura a les dites  places.

Als treballadors i treballadores que actualment ocupen eixes places per mitjà d’un contracte d’acumulació de tasques se’ls va a fer un contracte d’interinitat fins que siguen ocupades per mitjà dels processos selectius que establix la llei.

Amb les mesures adoptades per la direcció per a garantir l’estabilitat laboral dels treballadors, la relació de llocs de treball del Consorci ha passat de 805 a 888, la qual cosa significa que hi ha 83 llocs de treball estructurals més.

“La creació d’estes places és una clara aposta per l’estabilitat laboral i soluciona,  per fi, la situació de més d’un centenar de contractes irregulars en frau de llei que es mantenien en l’Hospital des de fa anys i que com ja va dictaminar el Tribunal d’Arbitratge Laboral en 2014 exigien una solució”, va concloure el gerent.

Be Sociable, Share!