igualdad

L’hospital organitza tallers sobre igualtat

El Consorci Hospitalari Provincial de Castelló ha organitzat un total de 19 tallers de promoció de la igualtat en l’àmbit laboral, personal i familiar per a complir així amb l’objectiu de sensibilització que contempla el Primer Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i hòmens del centre hospitalari.

Quinze dels tallers, que se celebraran des d’esta setmana i fins al 4 de novembre són de tres hores i van dirigits a tot el personal del centre, mentres que els altres 4 són de sis hores i van destinats a les persones que ocupen direccions de servici, supervisions d’infermeria i comandaments intermedis.

Prop del 70 per cent del personal ja ha rebut esta formació que, en 2017 haurà hagut d’aconseguir a la totalitat de la plantilla fixa i al 80 per cent del personal contractat perquè s’impliquen en l’execució del pla.

Este primer pla, vigent entre els anys 2014 a 2017, contempla accions encaminades a la promoció professional en condicions d’igualtat tant en el moment d’accés a l’ocupació com al llarg de la carrera professional.

Així mateix aposta per la conciliació de la vida personal, familiar i laboral d’hòmens i dones en una cultura de coresponsabilitat per a evitar obstacles en la promoció professional.

El pla contempla, a més, l’adopció de mesures efectives de prevenció i protecció enfront de l’assetjament sexual i per raó de sexe, per la qual cosa s’ha aprovat

El document, que arreplega un total de 51 accions estructurades en sis eixos d’activitat, destaca la necessitat que es fomente la formació en igualtat dels prop de 1.000 treballadors del centre. Per a això, es preveu que la sensibilització en matèria d’igualtat abast a tot el personal perquè s’impliquen en l’execució del pla.

programacion-formacion-igualdad-2016

Be Sociable, Share!