comisión conflictos

L’Hospital Provincial elabora una guia de bones pràctiques

L’Hospital Provincial de Castelló ha elaborat una guia de bones pràctiques i una declaració de principis a fi de garantir el respecte i tracte igualitari entre totes les persones que componen l’organització partint de la premissa que “cuidant la salut dels treballadors i treballadores es contribuïx a la millora de la qualitat i seguretat assistencial”, segons arreplega el document.

Així, l’esmentada declaració de principis -aprovada en l’última reunió del Consell de Govern del centre- planteja el rebuig explícit a qualsevol conducta de violència en el treball física i/o verbal, alhora que propugna la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació

Tampoc es permeten conductes de violència com la desacreditació personal i/o professional, l’abús emocional, l’aïllament i la intimidació.

Totes les persones que treballen en el centre tenen -segons arreplega el document- dret a un tracte digne i respectuós i, per a això, es promouran relacions basades en el respecte mutu, en la participació, equitat i col·laboració.

Es considera violència laboral el descrèdit de la capacitat laboral, el deteriorament de les condicions de l’exercici professional, el desprestigi personal, les humiliacions, robatoris, danys i amenaces.

Per a garantir estos drets, la direcció s’ha compromés a implantar les mesures de caràcter organitzatiu oportunes a fi de previndre i fer front a les conseqüències derivades de situacions i actituds de violència que atempten contra la dignitat de les persones, la qual cosa serà considerat, en el cas que es produïsquen, falta molt greu.

Es promourà, per tant, el foment d’un tracte cortés en l’entorn laboral, el treball en equip, el suport social, estils de comunicació respectuosos, així com el respecte a les creences i opinions dels altres i s’evitarà la difusió de rumors. En definitiva, es promouran les relacions basades en el respecte mutu, en la participació, equitat i col·laboració recíproca.

Qualsevol persona del centre hospitalari que es considere objecte de conductes de violència té dret a sol·licitar actuacions. Amb este fi s’ha creat una comissió de gestió de conflictes interns que tindrà les funcions d’investigació, instrucció, proposta de resolució i seguiment de les situacions que se li plantegen.

Be Sociable, Share!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *