dia de la dona

L’hospital promou una campaya per a afavorir la igualtat

La comissió paritària d’igualtat d’oportunitats entre dones i hòmens del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló ha llançat amb motiu del dia internacional de la dona que se celebra hui una campanya per a canviar els estereotips sobre les dones en l’àmbit sanitari.

La campanya, que porta per nom “La professió no és qüestió de gènere”, pretén trencar amb el fet de que es  assigne a la dona la professió d’infermeria i a l’home la de metge quan no té per què ser així.

Esta campanya s’emmarca enel Primer Pla d’Igualtat d’Oportunitats del centre. Cal recordar que l’hospital ha sigut pioner en l’àmbit sanitari en la posada en marxa d’accions encaminades a la promoció professional en condicions d’igualtat tant en el moment d’accés a l’ocupació com al llarg de la carrera professional.

Ja l’any 2013 es va crear una comissió tècnica que es va ocupar de fer un diagnòstic de la situació i a partir dels resultats es va ocupar de l’elaboració del primer pla, vigent durant els exercicis 2014 a 2017, amb el compromís d’aconseguir la igualtat material d’oportunitats entre dones i hòmens en l’exercici de l’activitat laboral.

Este primer pla ha suposat notables canvis com la bolcada que ha donat la presència de la dona en l’equip directiu que ha passat del 25 al 75 per cent amb tres dones i un home.

El primer pla arreplega mesures que aposten per la conciliació de la vida personal, familiar i laboral d’hòmens i dones en una cultura de coresponsabilitat per a evitar obstacles en la promoció professional.

El document contempla, a més, l’adopció de mesures efectives de prevenció i protecció enfront de l’assetjament sexual i per raó de sexe, desenrotllant accions de prevenció i empara integral davant de la violència de gènere.

Per a això, en 2014 la comissió va aprovar el protocol per a la prevenció i tractament de l’assetjament sexual o per raó de sexe d’aplicació a tot el personal que presta els seus servicis en el centre hospitalari o mantinguen una relació com a proveïdors, estudiants o pacients.

Este protocol té com a objectius donar pautes per a la identificació d’aquelles situacions d’assetjament, adoptar les mesures necessàries per a la seua prevenció i establir un procediment d’actuació quan es denuncie un cas.

En este sentit, es facilita a les possibles víctimes de l’assetjament la informació necessària per a denunciar els fets que garantixen el respecte a la seua intimitat i dignitat, així com que es previnga qualsevol situació d’assetjament o fustigació per raó de sexe.

D’altra banda, la perspectiva de gènere s’ha integrat en l’activitat de prevenció de riscos laborals a fi de vetlar perquè els treballadors i treballadores tinguen condicions de treball segures i evitar problemes de salut, considerant les diferències de sexe.

El primer pla, que arreplega un total de 51 accions estructurades en sis eixos d’activitat, destaca el foment de la formació en igualtat entre els treballadors i treballadores del centre. Per a això, es duen a terme la sensibilització en matèria d’igualtat a tot el personal a fi que s’implique en l’execució del pla.

La comissió paritària d’igualtat d’oportunitats es va reunir el passat 1 de febrer per a començar a treballar ja en l’elaboració del seu II Pla d’Igualtat que estarà vigent entre els anys 2018 i 2021. En la reunió es va decidir incloure al col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals (LGTB) a fi de tindre en compte les seues necessitats en l’elaboració del segon pla d’igualtat.

Be Sociable, Share!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *