Arxiu de la categoria: oncología

desensibilización

El Provincial aconseguix que 70 al·lèrgics a la quimioteràpia continuen amb la seua medicació

El Servici d’Al·lergologia del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló ha realitzat 400 procediments de desensibilitzacions, que han permés que pacients de càncer que han patit una greu reacció al·lèrgica al tractament de quimioteràpia prescrit pels oncòlegs puguen continuar amb èxit el dit tractament.

Es recorre a la desensibilització quan l’especialista en Oncologia estima que no hi ha una altra alternativa millor per a continuar amb el tractament del pacient que el fàrmac que ha provocat eixa reacció, explica l’al·lergòleg del Consorci, Julián Borrás, el qual destaca que les desensibilitzacions permeten, per tant, que els pacients puguen seguir amb èxit el tractament prescrit.

Estes tècniques, que en el centre castellonenc s’apliquen des de l’any 2008, han aconseguit en tot este temps que  setanta persones amb càncer hagen sigut tractades a pesar de la seua al·lèrgia a la medicació.

En este sentit, el cap de l’Hospital de Dia d’Oncologia del centre, Alfredo Sánchez, explica que a la quimioteràpia tradicional s’han sumat altres fàrmacs per al tractament del càncer que han motivat que el nombre de reaccions al·lèrgiques a medicaments haja augmentat.

D’ací  la importància de l’estreta col·laboració amb Al·lergologia per a realitzar les maniobres necessàries perquè els pacients que desenrotllen algun tipus d’al·lèrgia puguen rebre els tractaments indicats “, subratlla el doctor Sánchez.

Així, la desensibilizació es realitza quan els pacients mostren els símptomes propis d’una al·lèrgia greu com a urticària, unflor, hipotensió o dolor abdominal als pocs minuts d’iniciar el tractament de quimioteràpia.

En estos casos, el tractament se suspén inicialment i, una vegada que l’al·lergòleg del centre ha comprovat que la causa de la reacció ha sigut provocada pel fàrmac subministrat i que no hi ha cap contraindicació des del punt de vista alergológico, es procedix a la desensibilització.

Este procediment consistix a subministrar al pacient per via intravenosa la dosi terapèutica prescrita per l’oncòleg en xicotetes quantitats que es van incrementant progressivament per a intentar aconseguir una tolerància al medicament.

Durant este procés, que dura entre 4 i 12 hores, el pacient roman vigilat estretament en tot moment per l’al·lergòleg a fi de detectar qualsevol indici d’una reacció adversa. “En el cas que aparega una reacció, la tractem adequadament fins a aconseguir l’administració de tota la dosi necessària del fàrmac, que de vegades resulta vital per al pacient”, va manifestar el doctor Borrás.

La primera de les sessions de desensibilizació se sol realitzar en les instal·lacions de la Unitat de Crítics quan el pacient presenta un increment del risc després de valorar el tipus de reacció prèvia o presenta malalties associades com a cardíaques o respiratòries.

D’esta manera es compta amb totes les mesures de seguretat necessàries, mentres que les següents, si no hi ha hagut reaccions greus durant el procediment, s’apliquen en l’Hospital de Dia Oncològic amb les mateixes mesures de vigilància i control per part de l’al·lergòleg.

“De no aplicar-se la desensibilización, s’hauria de suspendre la medicació o utilitzar una altra de menor efectivitat davant del risc que comporta per al pacient”, subratllen els especialistes.

Comité d'experts en càncer de mamella

El Provincial i el General han constituït un comité de mamella

El Consorci Hospitalari Provincial de Castelló i el departament de salut de Castelló han constituït el seu Comité de Mamella, que serà l’encarregat d’optimitzar l’assistència sanitària a les persones amb patologia mamària en la seua zona d’influència, a més dels recursos assistencials destinats amb este fi.

El nou comité unix els dos comités independents que, fins a la data, existien: un en el Consorci Hospital Provincial de Castelló i un altre en l’Hospital General Universitari de Castelló (HGUCS). Ambdós eren multidisciplinaris, però també compartien alguns dels seus membres, per la qual cosa la creació d’un únic permet millorar la qualitat assistencial.

Este organisme està compost per aquells professionals dedicats al procés diagnosticoterapèutic de pacients amb alteracions mamàries, per la qual cosa entre els seus membres, actualment 23, es troben especialistes d’oncologia radioteràpica, oncologia mèdica, radiodiagnòstic, salut pública, psicooncología, cirurgia general i digestiva, cirurgia plàstica, anatomia patològica i medicina nuclear. A més, participen professionals de la unitat de garbellament.

Entre els seus objectius, a més del ja citat d’optimització de l’assistència a les pacients amb patologia mamària, es troben els de promoure la investigació en este camp i promoure la docència i formació, així com organitzar cursos, congressos i quantes activitats es consideren adequades.

 Este Comité, que es reunirà una vegada a la setmana, debatrà els casos de totes les pacients en procés de diagnòstic, ja diagnosticats o tractats de càncer de mama la seua zona d’influència, i independentment de que es troben en el Consorci Hospital Provincial de Castelló o l’Hospital General Universitari de Castelló. A més, també veurà aquells casos que no corresponguen a càncer de mama però que estiguen relacionats amb ella (patologia benigna, controls, etc.).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

El Provincial i el General constituïxen una comissió de tumors

El Departament de Salut de Castelló compta amb una Comissió de Garantia de Qualitat de Teixits i Tumors que unifica les existents en l’Hospital General Universitari de Castelló (HGUCS) i el Consorci Hospitalari Provincial (CHPCS). Este nou organisme complix amb la nova normativa respecte d’això i té com a objectiu millorar l’assistència d’aquells pacients amb diversos tipus de càncer.

En la reunió de constitució celebrada en el HGUCS, els responsables dels hospitals han defés la necessitat d’unificar criteris per a definir la planificació i organització del departament sobre la investigació tumoral així com la normalització de l’assistència oncològica. A més, han apostat per la creació d’un programa anual de formació continuada de professionals d’este àmbit.