Consejo nov. 2015 web

El Consell de Govern aprova la licitació del nou accelerador

El Consell de Govern del Consorci Hospitalari Provincial de Castelllón ha aprovat definitivament la licitació de l’accelerador lineal després de donar el vistiplau a l’expedient i els plecs de prescripcions tècniques i  administratives que regiran la contractació del nou equip de radioteràpia.

D’esta manera, s’inicia el procediment d’adjudicació d’este equip que té un preu base de licitació de 3.100.000 euros. Este nou equip reemplaçarà a l’accelerador Precise, que va iniciar el seu ús l’any 2002 i des d’eixa data treballa ininterrompudament en torn de matí i nit, per la qual cosa es troba al final de la seua vida útil i obliga a la seua substitució.

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón, ha recordat que la compra d’este nou equip era una necessitat assistencial que requeria una solució urgent que passava per dotar-la d’una partida pressupostària, “ja que fins a la data no hi havia cap consignació que permetera finançar la compra i avançar en el procés d’adquisició”. En concret, per a l’adquisició del nou accelerador s’ha destinat una partida de 1,6 milions d’euros que aportarà la Conselleria de Sanitat.

La Diputació de Castelló, d’altra banda, aportarà 1,5 milions d’euros.

Segons els responsables dels Servicis de Radioteràpia i Radiofísica que han redactat el plec de prescripcions tècniques, el nou equip tindrà prestacions molt superiors a l’actual incorporant totes les noves tècniques que aporten els equips actuals millorant la tecnologia existent.

Aportarà tècniques d’imatge guiada, amb millores en la delimitació dels feixos de radiació, que seran menys invasives i, per tant més eficaços i segures per als pacients. Les seues possibilitats tecnològiques suposaran una millora significativa en la qualitat dels tractaments al multiplicar la rapidesa dels procediments, reduir el nombre de sessions, augmentar la precisió, protegir els òrgans sans pròxims i proporcionar major confort al pacient.

L’equip estarà ubicat en l’antic búnker de cobalt de l’hospital, un espai que ha sigut adaptat a les característiques dels acceleradors de nova generació i l’accelerador Precise continuarà treballant fins a la posada en marxa d’esta nova unitat de tractament.

Les propostes per a prendre part de la contractació es presentaran en el termini de 40 dies naturals a comptar del dia de la remissió de l’anunci de la licitació al Diari Oficial de la Unió Europea. El termini màxim d’entrega,instalación i posada en marxa de l’equipament serà de sis mesos des de la formalització del contracte.

Nou equip directiu

D’altra banda, en la reunió del Consell de Govern hui han sigut anomenades les persones que formaran part de l’equip directiu de l’actual gerent del centre sanitari, Joaquín Sanchís. Així, Sebastián Longas s’ocuparà de la direcció econòmica del centre; la doctora Raquel Salas és la nova directora médica i Dolores Carbonell és la directora d’infermeria.

Be Sociable, Share!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *