consejo dic 2019

L’Hospital incrementa les intervencions llarges i complexes

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha destacat que el Consorci Hospitalari Provincial de Castelló ha registrat durant els primers deu mesos de l’any un total de 1.380 intervencions llargues i complexes realitzades baix anestèsia general, la qual cosa representa un increment del 17,3% respecte al mateix període de 2018.

Este augment ha comportat, per tant, que el rendiment del bloc quirúrgic s’haja situat entorn del 76% en estos deu primers mesos de l’any, mentres que en 2018 l’exercici es va tancar amb un rendiment mitjà del 73%.

La consellera, que ha presidit el Consell de Govern del Consorci, ha apuntat que “el Provincial és un centre eminentment oncològic i els seus professionals realitzen intervencions que, moltes vegades, requerixen la participació de professionals de diverses especialitats i tenen una llarga duració”.

L’informe assistencial posa de manifest l’interés que té la ciutadania a ser tractada en este hospital. Així, entre els anys 2016 i 2018, 5.500 persones, aproximadament, han tramitat un canvi d’especialista per a ser ateses per professionals del Provincial, gran part d’estes peticions corresponen a especialitats quirúrgiques. Al contrari, tan sols 66 persones han sol·licitat ser derivades a altres centres.

D’altra banda, la posada en funcionament del nou PET-TAC del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló ha permés que les exploracions per al diagnòstic del càncer realitzades amb este equip hagen augmentat un 332%, al passar de 575 a 1.909, de manera que es cobrixen totes les necessitats assistencials amb la màxima celeritat.

L’esforç inversor en alta tecnologia ha inclòs l’entrada en funcionament del PET-TAC i d’una nova gammacàmera, que han propiciat que les exploracions del Servici de Medicina Nuclear, l’únic de la província de Castelló, experimenten un increment mitjà del 54,3%.
Augment de pacients

La consellera ha detallat que en les consultes d’oncologia mèdica han sigut ateses entre gener i octubre d’enguany un total de 1.354 nous pacients, la qual cosa suposa un 6,6% més que en el mateix període de l’any passat.

D’esta manera, les consultes externes d’oncologia mèdica han crescut un 8,2%, les sessions de quimioteràpia han augmentat el 1,3% i el total d’ingressos ha experimentat una pujada del 3,3%.

En l’àmbit de l’oncologia radioteràpica l’activitat ha augmentat també al comptar amb 1.184 nous pacients en els primers deu mesos d’enguany, un 11,4% més que en el mateix període de l’any 2018.

Gestió econòmica

Ana Barceló ha explicat que, en la reunió, “s’han aprovat els comptes anuals corresponents a 2018 que, per primera vegada, compten amb l’informe favorable de l’empresa auditora amb l’única excepció de la infrafinançament, un denominador comú de totes la comunitat autònomes”.

Ha destacat també la baixada substancial del deute, així com que els ingressos han augmentat i el gasto de funcionament s’ha reduït sense que s’haja vist afectada l’activitat assistencial.

“Podem estar satisfets de la gestió econòmica. Estem revertint la situació que ens trobem a l’arribar i això ho demostra tant l’informe de l’auditor encarregat per part de la Intervenció General de la Conselleria d’Hisenda com les dades del compte de resultats. El deute també ha baixat substancialment respecte a l’exercici 2017, la qual cosa reflectix l’esforç que s’ha realitzat per part del Consorci”, ha assenyalat la consellera.

En el Consell s’ha aprovat pel procediment de lliure designació el nomenament d’Antonia Garrido al capdavant de la direcció econòmica del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló.

Així mateix, s’ha donat compte a del conveni de col·laboració firmat recentment amb l’Associació Espanyola contra el Càncer de Castelló (AECC) per a implantar en l’hospital el programa ‘Primer Impacte’, que té com a finalitat el suport psicològic, l’ajuda social i acompanyament a pacients acabats de diagnosticar d’un càncer perquè s’assenten atesos i reconfortats des d’un primer moment.

Be Sociable, Share!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *