Recursos humans

Inici > Professionals > Recursos humans

Organigrama recursos humanos Hospital Provincial

RECURSOS HUMANS

El Servei de Recursos Humans té entre les seues funcions l’elaboració d’ofertes d’ocupació, plantilles i relacions de llocs de treball, procediments de selecció de personal, definitius, processos d’oposicions, promoció interna i provisió de llocs de treball, així com temporals a través de bosses de treball.

Els processos selectius s’emmarquen dins dels principis constitucionals d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat que configuren un accés a l’ocupació pública reglamentat en les fases següents:

 • Convocatòria i bases del procés selectiu, que es publiquen en el BOP de Castelló.
 • Termini de presentació d’instància en registre públic habilitat.
 • Publicitat dels llistats d’aspirants admesos i exclosos, amb caràcter provisional i definitiu, a través del BOP de Castelló.
 • Determinació de les diferents dates, llocs i hores dels exercicis que componen la fase de l’oposició (exercicis de test, desenrotllament de temes, realització de casos pràctics).
 • Baremació de mèrits presentats junt amb la instància.
 • Nomenament i presa de possessió d’aspirants aprovats que accedixen a les places, a través del BOP de Castelló.

Este Servei també tramita i gestiona els expedients relacionats amb les condicions laborals dels treballadors com ara l’exercici de permisos, llicències, situacions administratives i Règim de compatibilitats.

El Servei es troba en la segona planta de l’edifici Montesinos.

Contacte:
Tel. 964 354 339
personal@hospitalprovincial.es

Organigrama recursos humanos Hospital Provincial

 • essay writer funny Jefa de RRHH: María José Signes
 • essay writing service scam Negociat Nòmines i SS
  • Cap Negociat: José A. Balfagó
  • Administrativa: Sonia Cepeda
 • source Negociat de Gestió Personal
  • Cap Negociat: Alejandro Beltrán
  • Aux. Administratiu: Jordi Lucena
 • pay for a paper Informació i àt. al públic
  • Cap Negociat: Esther Herrero
 • university essay help Règim Interior
  • Lda. en Dret: Inés Ferrer
 • write dissertation Bosses Treball
  • Tècnic Mig Gestió Adtva.: Alberto Tovar
 • see url Oposicions, promoció interna i provisió de llocs
  • Administrativa: Elena Bellmunt