Comissió d'igualtat

comision igualdad hospital provincial

COMISSIÓ D’IGUALTAT

La Comissió Tècnica d’Igualtat té com a missió el desplegament i l'aplicació dels principis que arreplega la Llei d’Igualtat en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat.

La comissió esmentada ha iniciat la seua activitat abordant el diagnòstic de la situació previ a l’elaboració del Pla d’Igualtat entre homes i dones.

Pots conéixer un resum del Pla d’Igualtat.

Consulta el Primer Pla d’Igualtat entre homes i dones del nostre hospital.

Presidenta de la Comissió d’Igualtat:

María José Saura.

Per a més informació, pot contactar amb el secretari de la Comissió:

Dr. Pablo Juliani Izquierdo
Tel. 964 354 379
comision.igualdad@hospitalprovincial.es