Promoción profesional hospital provincial

PROMOCIONS PROFESSIONALS

Expedients

Expedient Data actualització Fitxers
MOVILITAT VOLUNTARIA TEMPORAL A TAULER- AUX ADVO/A SERVEI D'ADMISSIÓ-URGÈNCIES 27/11/2018 4
CONCURS INTERN JEFATURES DE SERVEI I DE SECCIÓ DE PERSONAL FACULTATIU PER A FUNCIONARIS DE CARRERA 11/10/2018 14
CONCURS INTERNO JEFATURES DE GRUP DE PERSONAL ADMINISTRATIU PER A FUNCIONARIS DE CARRERA I LABORALS 11/10/2018 7
PROVISIÓ TEMPORAL NOMBRAMENT EN COMISIÓ DE SERVEIS 07/06/2018 7
MOVILITAT VOLUNTARIA I TEMPORAL AL SERVICI DE URGENCIES PER AL LLOC DE AUXILIAR ADMINISTRATIU 25/04/2018 5
MOVILITAT VOLUNTÀRIA TEMPORAL A TAULER LLOCS D'AUXILIAR ADMINISTRIVO/A 16/04/2018 4
OPOSICIÓ INFERMER/A PROMOCIÓ INTERNA OPE 2016 26/01/2018 15
MOBILITAT INTERNA INFERMER/A 20/12/2017 6
MOBILITAT INTERNA TECNIC/A EN CURES AUXILIAR INFERMERIA 20/12/2017 5
BORSA TECNIC/A LABORATORI MILLORA DE TREBALL 30/06/2017 5
Mobilitat interna infermeria 13/01/2017 2