Atenció al pacient

Hospital provincial información al paciente

SERVEI D’ATENCIÓ I INFORMACIÓ

El SAIP vetla pel compliment dels drets i obligacions dels pacients, els facilita informació i tramita els assumptes que siguen de la seua competència. Entre les seues funcions es troben:

  • Captar les inquietuds i necessitats dels pacients en matèria d’assistència sanitària i canalitzar-la cap als òrgans directius.
  • Tutelar el compliment dels drets dels pacients reconeguts per Llei.
  • Tutelar els drets a lliure elecció de metge i segona opinió mèdica.
  • Vetlar pel compliment de les obligacions dels pacients..
  • Informar i assessorar els pacients sobre aquelles qüestions demanades per ells en el seu àmbit de competència.
  • Tramitar les queixes, suggeriments i agraïments facilitant a més la seua anàlisi per a la millora contínua de l’assistència sanitària.
  • Elevar al Comité de Bioètica Assistencial les consultes que formulen els pacients.
  • Registre i gestió de les Voluntats Anticipades.

Infermera Cap del SAIP. María José Madrid
El SAIP es troba en el vestíbul principal del centre.
Horari d’Atenció: de 9 a 14 hores. Tel. 964 354 396