Atenció al pacient

Hospital provincial información al paciente

SERVEI D’ATENCIÓ I INFORMACIÓ

El SAIP vetla pel compliment dels drets i obligacions dels pacients, els facilita informació i tramita els assumptes que siguen de la seua competència. Entre les seues funcions es troben:

Infermera Cap del SAIP. María José Madrid
El SAIP es troba en el vestíbul principal del centre.
Horari d’Atenció: de 9 a 14 hores. Tel. 964 354 396