Base de coneixements

Inici > Professionals > Infermeria > Base de coneixements

enfermería hospital provincial

BASE DE CONEIXEMENTS D’INFERMERIA

La Base de coneixements d’infermeria, està inclosa en el programa GACELA i consta de la següent documentació

 • Plans de cures estandarditzats: 19
 • Protocols d’infermeria: 55
 • Procediments infermers:142
 • Recomanacions a l’alta estandarditzades: 18
 • Manuals de consulta
  • Guia Bàsica de preparació i administració de medicaments per via oral i parenteral
  • Manual per a l’usuari de Gacela
  • Manuals d’Infermeria:
   • Manual de cures d’infermeria
   • Índexs, escales de valoració i gràfics
   • Manual d’úlceres per pressió
   • Manual de cures pal·liatives
   • Complicacions potencials
   • Manual de suport nutricional
   • Manual de procediments d’infermeria. Conselleria de Sanitat
   • Manual de procediments d’infermeria en atenció primària. Conselleria de Sanitat
   • Guia de pràctica clínica d’infermeria: Prevenció i tractament d’úlceres per pressió i altres ferides cròniques. Conselleria de Sanitat
   • Guia de vacunacions

La documentació ha sigut elaborada pel personal d’infermeria de l’Hospital, consensuada i validada per la Comissió de cures d’Infermeria i està a disposició de tot el personal infermer del Centre, per a aconseguir la unificació de criteris, garantint els estàndards de qualitat en les cures que s’oferixen als nostres usuaris en totes les nostres unitats.

També s’incorporen diferents Manuals elaborats per la Conselleria de Sanitat.