CEIC

investigacion hospital provincial

INVESTIGACIÓ EN L’HOSPITAL PROVINCIAL

El CEIC (Comité Ètic d’Investigació Clínica) del Consorci és un organisme independent, integrat per un total de 18 membres entre professionals sanitaris i de l’àrea administrativa que s’encarrega de vetlar per la protecció dels drets, la seguretat i el benestar de les persones que participen en un assaig o projecte d’investigació.

Els integrants d’aquest comité realitzen un dictamen sobre el protocol de l’assaig i determinen, a més, la idoneïtat dels investigadors i l’adequació de les instal·lacions.

Persona de contacte:

Dª Eva Felip Viciano
Tel. 964 354 379
ceic@hospital2000.net

Més informació sobre el CEIC: