CEIm

investigacion hospital provincial

INVESTIGACIÓ EN L’HOSPITAL PROVINCIAL

El CEIm (Comité Ètic d’Investigació amb medicaments) del Consorci és un organisme independent, integrat per un total de 14 membres entre professionals sanitaris i de l’àrea administrativa que s’encarrega de vetlar per la protecció dels drets, la seguretat i el benestar de les persones que participen en un assaig o projecte d’investigació.

Els integrants d’aquest comité realitzen un dictamen sobre el protocol de l’assaig i determinen, a més, la idoneïtat dels investigadors i l’adequació de les instal·lacions.

Persona de contacte:

Dª Eva Felip Viciano
Tel. 964 354 379
CEIm@hospitalprovincial.es

Més informació sobre el CEIm: