Membres

investigacion clínica hospital provincial

Membres del Comité Ètic d’Investigació Clínica

Estructura Nom
Caràcter amb què actuen
Titulació
Adscripció actual
President Dr. Carlos Ferrer Albiach
Facultatiu especialista en Oncologia Radioteràpica
Director de la Fundació CV Hospital Provincial de Castelló
Vicepresident Dr. Francisco Morales Olivas
Farmacòleg clínic
Doctor en Medicina
Catedràtic del Departament de Farmacologia de la Universitat de València
Secretària Sra. Eva Felip Viciano
Membre aliena a la professió sanitària
Diplomada
Secretària administrativa del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló
Vocals Sr. Joaquín Sanchís García
Facultatiu especialista en Medicina Familiar
Director gerent del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló
Sr. Enrique Boldó Roda
Facultatiu especialista en Cirurgia
Cap clínic de Cirurgia Oncològica del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló
Sr. Juan P. Aracil Kessler
Facultatiu especialista en Cirurgia Plàstica
Cap d'àrea quirúrgica del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló
Sr. Eduardo Martínez de Dueñas
Facultatiu especialista en Oncologia Mèdica
Coordinador d'Oncologia
Sr. José Mª Sabater Melchor
Metge d'Atenció Primària
Metge d'Atenció Primària del Centre Salut de l’Alcora (Castelló)
Dª Ana Esther Felip Gimeno
Pediatra
Pediatra del Complex Socioeducatiu Penyeta Roja
Sr. Manuel Modesto Alapont
Metge especialista en Pneumologia
Metge esp. en Pneumologia, adscrit al Servei de Medicina Interna del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló
Sra. Belén Bertolín Olmos
Farmacèutica hospitalària
Farmacèutica hospitalària del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló
Sra. Marian Bonet Deán
Farmacèutica d'Atenció Primària
Farmacèutica d'Atenció Primària de l'Hospital General de Castelló
Sr. Enrique Ochoa De Aranda
Biòleg
Cap de la Secció de Biopatologia Molecular del Consorci Hospitalari
Sr. Antonio José Conde Moreno
Facultatiu especialista en Oncologia Radioteràpica
Oncòleg radioterapeuta del Servei de Radioteràpia del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló
Sra. Elena Ferrada Daudi
Membre alié a la professió sanitària
Llicenciada en Dret
Cap del Servei Jurídic del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló
Sra. Mª Pilar Ibáñez
Infermera
Cap del Servei d'Atenció al Pacient del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló
Sr. Enrique Navarro Andreu
Membre alié a la professió sanitària i alié al centre.
Llicenciat en Geografia i Història
Membre d’AFAPOC (Associació de Familiars i Amics del Pacient Oncològic)

Àmbit d’actuació

L’àmbit geogràfic d’actuació d’aquest CEIC és l’àrea d’influència sanitària del propi Consorci Hospitalari Provincial de Castelló.

L’equip investigador i el promotor contactaran prèviament amb la Secretaria del Comité, a fi d’iniciar els procediments establits en els procediments normalitzats de treball del CEIC.

Calendari previst de reunions

El CEIC es reuneix tots els mesos, sempre l’última setmana de cada mes.