Normativa i models

investigacion clínica hospital provincial

Normativa autonòmica i models de contracte

Normativa de la Comunitat Valenciana

DECRET 73/2009, de 5 de juny, del Consell, pel qual es regula la gestió d’assajos clínics i estudis postautorització observacionals amb medicaments i productes sanitaris.

RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2009, de la Conselleria de Sanitat, pel qual s’aprova el model de contracte que ha de subscriure’s entre la gerència d’un centre sanitari, el promotor i els investigadors, per a la realització d’un assaig clínic o estudis postautorització observacionals de medicaments i productes sanitaris en les organitzacions dels serveis sanitaris de la Comunitat Valenciana.

Procediments Normalitzats de Treball - PNT i Anexes dels PNT

 1. PNTS i Anexes:


  PNTS-CEIM

  Anexes - PNTS

Models de contracte econòmic

 1. MODEL DE CONTRACTE PER A ASSAJOS CLÍNICS

  Per a contractes amb el Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, descarrega el model següent:

  MODEL DE CONTRACTE ASSAIG CLÍNIC

 2. MODEL DE CONTRACTE PER A ESTUDI POSTAUTORITZACIÓ

  Per a contractes amb el Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, descarrega el model següent:

  MODEL DE CONTRACTE ESTUDIS POSTAUTORITZACIÓ

Aquests models, en estar regulats per disposició legal, NO PERMETEN MODIFICACIÓ, sinó només OMPLIMENT.