Comissions

comisiones hospitalarias hospital provincial

COMISSIONS HOSPITALÀRIES

Les comissions hospitalàries constituïxen un dels pilars més importants de la política de qualitat del nostre hospital.

Són òrgans col·legiats d’assessorament tècnic. Entre les seues competències fonamentals es troba la participació activa en les polítiques de millora contínua de la qualitat assistencial.

 • Junta Clínica
 • Comissió Permanent de la Junta Clínica
 • Comissió de Salut Mental
 • Comissió de Docència d’Infermeria
 • Comissió de Formació
 • Comissió de Quiròfan
 • Comissió de Farmàcia
 • Comité de Transfusions
 • Comissió d’Històries Clíniques
 • Comissió de Garantia i Control de Qualitat en Radioteràpia
 • Comité Ètic d’Investigació Clínica
 • Comité de Bioètica Assistencial
 • Comissió d’Infeccions, Profilaxi i Política Antibiòtica
 • Comissió de Docència
 • Comissió d’Investigació
 • Comité de Tumors Institut Oncològic
 • Comité de Tumors Digestius
 • Comité de Patologia Mamària
 • Comité de Ginecologia
 • Comité de Tumors de Tòrax
 • Comité de Tumors Cutanis
 • Comissió de Trombosi
 • Comissió multidisciplinària de Cures Pal·liatives
 • Comissió de Transplantaments
 • Comissió de seguiment i avaluació de les activitats d’Exinsubordinacions
 • Comissió de Teràpia del Dolor
 • Comissió de Mortalitat
 • Comissió RCP
 • Comissió de Braquiterapia Prostàtica
 • Comissió de Seguretat del Pacient
 • Comissió d'igualtat