Comité de bioètica

Hospital Provincial Comité de Bioética

COMITÉ DE BIOÈTICA ASSISTENCIAL

El Comité de Bioètica Assistencial és un òrgan consultiu que realitza informes i recomanacions sobre aspectes ètics de l’assistència sanitària.

Entre les seues funcions es troba la protecció dels drets dels pacients i vetlar pel compliment de les següents qüestions:

  • Privacitat
  • Confidencialitat
  • Dret a la informació
  • Dret al rebuig dels malalts al tractament
  • Consentiment informat
  • Testament vital
  • Delegació de poder davant de testimonis
  • Respecte a les creences religioses

Els professionals de l’Hospital poden sol·licitar els servicis del Comité a través de la seua secretària

Eva Felip
Tel. 964 354 379
CEIm@hospitalprovincial.es

Els pacients, usuaris o representants han de fer-ho a través del SAIP