Drets i deures

Hospital provincial derechos paciente

DRETS I OBLIGACIONS

DRETS

Tots els pacients del nostre centre tenen, entre altres, els següents drets:

 1. El admissions essay help respecte a la seua dignitat, sense que puga patir discriminacions per raons de sexe, raça, econòmiques, socials, ideològiques o d’edat.
 2. A rebre en tot moment un http://legrandchalon.fr/?pharmacie=viagra-en-pharmacie-sur-ordonnance&560=17 tracte humà, amable, comprensiu i respectuós.amable, comprensiu i respectuós.
 3. A la cialis 20mg tadalafil prix confidencialitat de les dades sobre la seua salut, sense que ningú, sense la seua autorització, puga accedir a ells, excepte en els casos previstos en la legislació vigent.
 4. A obtindre les get link prestacions sanitàries assistencials, farmacèutiques i complementàries necessàries per a cialis pro promoure, conservar, restablir la seua salut i/o pal·liar el patiment, segons el que establix la normativa vigent.
 5. A watch conéixer tota la informació sobre la seua pròpia salut en qualsevol procés assistencial. No obstant això, es respectarà la voluntat del pacient que no desitge ser informat. El pacient és l’únic titular del dret a la informació.
 6. A cialis 5 milligrams pilules decidir lliurement entre les opcions clíniques que li presente el metge després de rebre una adequada informació. És precís el seu consentiment abans d’una intervenció quirúrgica, procediment diagnòstic invasiu i quan es duguen a terme procediments que comporten riscos rellevants per a la salut.
 7. A http://barkassenfahrt.de/?drogerie=viagra-mit-rezept-kaufen&401=7b triar metge i centre en els termes i condicions establits per la Conselleria de Sanitat.
 8. A obtindre una costo di propecia segona opinió.
 9. A accedir al coneixement de la seua propecia fin de pelo història clínica i obtindre una còpia.
 10. A emetre difference de prix entre viagra et cialis voluntats anticipades i que estes siguen respectades per la institució sanitària.

OBLIGACIONS

Els pacients del nostre hospital estan subjectes al compliment de les obligacions següents:

 1. Tractar amb consideració i respecte als professionals que cuiden de la seua salut i complir les normes de funcionament i convivència establides en el centre.
 2. Fer bon ús dels recursos i prestacions assistencials.
 3. Complir les prescripcions de naturalesa sanitària.
 4. Fer bon ús de les prestacions farmacèutiques i la incapacitat laboral.
 5. Utilitzar i cuidar les instal·lacions i els servicis sanitaris contribuint a la seua conservació.
 6. Facilitar de forma veraç les seues dades d’identificació i els necessaris per a un millor procés assistencial.
 7. Firmar el document establit quan no desitge rebre el tractament que se li ha prescrit.
 8. Acceptar l’alta quan haja finalitzat el procés assistencial.
 9. Complir les normes i procediments d’ús i accés als drets que se li atorguen a través de la Llei de Drets i Informació al Pacient.