Anatomia patològica

Anatomia patológica hospital provincial

SERVEI D'ANATOMIA PATOLÒGICA

SOBRE EL SERVEI

El primer escaló en la pràctica mèdica assistencial pròpia d'un centre hospitalari, passa per la correcta tipificació de les malalties a manejar de manera integral.

El Servei d'Anatomia Patològica del nostre centre, eminentment oncològic, té encomanada la difícil missió del diagnòstic morfològic en totes les seues variants, tant citològic com biòpsic i immunohistoquímic, de les diferents entitats nosològiques, i aportar així mateix, les claus prognòstiques que permeten dissenyar els esquemes de tractament més correctes per a teràpies dirigides, o el consell genètic en càncers hereditaris.

Som pioners en l'establiment de tècniques noves de diagnòstic com l'estudi del gangli sentinella de mama amb el mètode OSNA, el mapa biòpsic prostàtic transperineal, o l'estudi intraoperatori de marges quirúrgics en lesions cutànies (tècnica Mohs), així com en labors de prevenció i diagnòstic precoç en els plans de cribratge de càncer colorectal, i cervicovaginal.

Un Servei d'Anatomia Patològica que està a l'avantguarda del diagnòstic personalitzat, com a base morfològica imprescindible per al tractament oncològic individualitzat.

QUADRE MÈDIC

  • Jefe del servicio. Dr. Ramón Royo Fabregat
  • Dra. Nuria Bosch Aparicio
  • Dr. Lucas Peñas Pardo
  • Dr. Jaime Agustí Martínez
  • Citotècnic. María Prades Bataller
  • TEAP. Teresa Piñana Ramos
  • TEAP. Paula Egea Fonfria
  • TEAP. Garazi García Torices
  • Administrativo. Alfonso Breva Pallarés