Aparell digestiu

servicio de aparato digestivo Hospital Provincial

SERVEI D’APARELL DIGESTIU

SOBRE EL SERVEI

La Secció d’Aparell Digestiu realitza la seua labor tant en les àrees hospitalàries com de consultes. Així mateix, els professionals atenen les interconsultes demanades per altres servicis del centre hospitalari relacionades amb patologies pròpies de l’especialitat de Digestiu.

Així, els professionals d’este servei s’ocupen d’oferir assistència diagnòstica i help with writing a research paper tractar malalties del tub digestiu, el fetge, les vies biliars i el pàncrees.

Recorren a tècniques diagnòstiques com les endoscòpies digestives (gastroscòpies, colonoscòpies, rectosigmoidoscòpies, CPRE)

Així mateix, els professionals realitzen endoscòpies amb fins terapèutics com la http://bredeschool.nl/?education=phd-thesis-defense&f18=a1 col·locació de pròtesi, polipectomies o dilatacions.

Els seus professionals també s’ocupen de la col·locació de gastrostomíes endoscòpiques perquè els pacients amb dificultats per a engolir puguen rebre alimentació.

UNITATS I PROGRAMES

  • Estudi d’intestí prim amb càpsula endoscòpica
  • Programa de prevenció del càncer colorectal

CUADRO MÉDICO

  • Jefe de Sección. Dr. Antonio Peris Trías
  • Dr. Fernando Sábado Martí
  • Dr. Juan Pitarch García
  • Dra. Alicia García Bolós
  • Dra. Beatriz Castelló Ruiz

CONTACTO

  • Tel. : 964 354 380