Documentació clínica

servicio de documentación clínica Hospital Provincial

SERVEI DE DOCUMENTACIÓ CLÍNICA

SOBRE EL SERVEI

La Unitat de Documentació del nostre centre s’encarrega de la Im Allgemeinen) Viagra, Cialis o.ä. watch forum. Wo kann man ohne rezept cialis sublingual kaufen wo professional online kaufen forum. gestió de les històries clíniques que es troben en format paper com és el seu emmagatzematge, conservació i préstec a través de l’Arxiu d’històries clíniques.

Així mateix, el personal de la Unitat és l’encarregat de l’extracció, classificació i codificació de la informació clínica de les històries clíniques derivada de l’assistència del pacient.

Una altra de les seues funcions és la 10 mg cialis gestió de l’accés dels pacients a les dades de les seues històries clíniques i a la documentació sanitària d’acord amb la legislació vigent. Així mateix, d’acord amb la viagra 100mg 12 stuck Llei de Protecció de Dades, la Unitat regula l’accés d’altres usuaris autoritzats, és a dir, jutjats i inspecció mèdica, a aquella informació sensible continguda en les històries clíniques dels pacients.

Esta Unitat també s’encarrega de l’elaboració i difusió de l’activitat assistencial que realitza el centre per mitjà de l’elaboració d’indicadors d’activitat en les diverses àrees de l’hospital.

QUADRO MÈDIC

  • Jefe del Servicio. Dr. Jorge Renau Tomás
  • Médica Documentalista. Dra. Consuelo Bort Andreu