Esterilització

servicio de esterilización Hospital Provincial

CENTRAL D’ESTERILITZACIÓ

SOBRE EL SERVEI

La central d’esterilització s’encarrega dels processos de llavada, desinfecció, eixugat, empaquetatge i esterilització de tot el material que el personal sanitari de l’Hospital utilitza per a l’atenció dels pacients.

L’esterilització consistix en la destrucció o eliminació de qualsevol tipus de vida microbiana dels objectes inanimats, incloent-hi fongs i bacteris.

D’esta manera, el personal de la central d’esterilització proporciona a tots els servicis i unitats el material o equipaments en les condicions idònies d’esterilitat en temps i cost adequats.

Les dependències compten amb una àrea de recepció del material brut, que posteriorment se sotmet a la llavada, desinfecció i eixugat per mitjà de llavadores, ultrasons o aire comprimit. Així mateix disposa d’una zona de revisió, classificació, empaquetatge del material i un espai estèril dedicat a l’emmagatzematge.

L’empresa Aenor ha atorgat a la Central d’Esterilització el certificat ISO 9001-2000 que acredita que el treball que realitza el personal es fa amb els estàndards més rigorosos de qualitat.