Unitat de explants

servicio de explantes Hospital Provincial

UNITAT D’EXPLANTS

SOBRE EL SERVEI

La Unitat d’Explants del nostre Hospital s’encarrega del procés d’ extraccions d’òrgans de pacients diagnosticats de mort cerebral.

Els protocols d’actuació en els casos de possibles donants per mort encefàlica establixen un treball en què la rapidesa és crucial. El primer pas és sol·licitar als familiars del pacient que donen els seus òrgans.

Quan la família dóna el seu consentiment, els responsables de la Unitat contacten amb l’Organització Nacional de Trasplantaments (ONT), que és l’organisme que decidix on es dirigixen els òrgans després d’analitzar la llista d’espera de totes les àrees geogràfiques i busquen així els pacients idonis per al trasplantament en funció de la seua gravetat.

Una persona pot salvar fins a sis vides. D’ací la importància de tindre el carnet de donant o haver transmés als familiars esta voluntat perquè quan arribe el moment es complisca el desig de la persona morta.

Si vol més informació sobre la donació d’òrgans, contacte amb el nostre Servei d’Atenció i Informació al Pacient (SAIP).

QUADRE MÈDIC

  • Médico intensivista. Dr. Manuel Cubedo Bort
  • Supervisora de enfermería . Dña. María del Prado Cabañas Carrasco