Hospitalització domiciliària

enter site Inici > Serveis mèdics > Hospitalització domiciliària

servicio de hospitalización domiciliaria hospital provincial

UNITAT D’HOSPITALITZACIÓ DOMICILIÀRIA (UDH)

SOBRE EL SERVEI: L’HOSPITAL A DOMICILI

cialis en ligne pharmacie L’equip de la Unitat realitza tasques assistencials en els domicilis d’aquells pacients que requerixen atenció hospitalària amb les característiques pròpies de la intensitat i complexitat d’este nivell assistencial. Esta modalitat d’hospitalització també va dirigida als casos en què s’entén que source url el millor lloc terapèutic és el propi domicili del pacient perquè es donen millors condicions per a la seua recuperació, un major confort i intimitat

commander cialis generic El servei complix la funció d’hospitalització quan substituïx a la sala d’hospitalització convencional d’un centre sanitari i realitza la missió d’hospital de dia quan es duen a terme medicació endovenosa, quimioteràpia o transfusions en el propi domicili del malalt quan es trobe disminuïda la http://crime-prevention-intl.org/?education=custom-research-papers&090=f1 mobilitat del pacient.

cialis mit paypal També actua com una source site consulta especialitzada en aquelles situacions en què el pacient presenta dificultats físiques per la seua malaltia per a desplaçar-se a l’hospital

enter Per a poder accedir a este Servei és necessari la derivació des del seu metge responsable així com l’existència d’un cuidador principal capaç que convisca en el domicili del pacient. El domicili haurà de pertànyer a la cobertura geogràfica d’atenció de la Unitat.

http://tussam.es/?farmacia=precio-levitra-10-mg-4-comprimidos&bab=cb Formen part de la Unitat quatre metges, deu infermeres, una auxiliar d’infermeria i una administrativa.

QUADRO MÈDIC

 • Jefe del Servicio. Dr. Manuel Dolz Izquierdo
 • Supervisora. Dña. Piedad Agulleiro Cánovas
 • Dra. Amelia Torres Pérez
 • Dra. M. Ángeles Pavón López
 • Dra. Elena Herrero Selma

UNITATS I PROGRAMES

 • Programa de Seguimiento Telefónico programado.
 • Programa de detección de Disfagia.
 • Programa de Paracetesis periódicas
 • Programa de Soporte Transfusional periódico.
 • Programa de Valoracion Nutricional.
 • Programa de Recambio de PEG.

CONTACTE