Medicina nuclear

Servicio medicina nuclear hospital provincial

MEDICINA NUCLEAR I IMATGE MOLECULAR

SOBRE EL SERVEI

La Medicina Nuclear és l’especialitat mèdica que empra els isòtops radioactius, les radiacions nuclears, les variacions electromagnètiques dels components del nucli atòmic i les tècniques biofísiques afins per a la prevenció, diagnòstic, teràpia i investigació mèdica.

En l’àmbit del diagnòstic, les exploracions del Servei estan indicades, fonamentalment, per al diagnòstic del càncer i estudis funcionals renals, cardíacs, traumatològics i cerebrals.

Una altra part de l’activitat del Servei se centra en la teràpia metabòlica, un tractament en què s’administra al pacient medicaments radioactius no encapsulats que es fixen en els òrgans o teixits a tractar i destruïxen la lesió.

QUADRE MÈDIC

  • Jefe del Servicio. Dr. Alfonso Lara Pomares
  • D. Marcos Tajahuerce Romera
  • D. Daniel Flores Couce
  • D. Francisco Romero de Ávila Vilar
  • D. Diego López Aznar

UNITATS I PROGRAMES

  • Unidad de Diagnóstico: gammacámaras y PET
  • Unidad de Terapia Metabólica

CONTACTE

El Servei de Medicina Nuclear es troba en el soterrani de l’edifici Montesinos, en l’àrea de diagnòstic per la imatge

  • Tel. : 964 354 439 / 964 354 425