Medicina preventiva

servicio de medicina preventiva hospital provincial

MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA

SOBRE EL SERVEI

El Servei de Medicina Preventiva i Salut Pública és un servei central de referència per als serveis clínics de l’Hospital. A més, és un Servei de suport als òrgans de gestió de l’Hospital i els organismes encarregats de la salut pública.

La seua comesa se centra en el desenvolupament i la promoció de funcions d’epidemiologia, higiene, medicina preventiva i educació sanitària en l’àmbit hospitalari.

En este sentit, el Servei –que depén directament de la Direcció de l’Hospital– presta assistència tècnica i d’assessorament en les matèries anteriorment citades.

QUADRE MÈDIC

  • Dra. Iraida Fé León Espinosa

UNITATS I PROGRAMES

  • Vigilància, Prevenció i Control d’Infecció Associada a les Cures Sanitàries.
  • Control de Processos d’Esterilització
  • Vacunació i Medicina Preventiva Clínica
  • Epidemiologia Clínica
  • Qualitat Assistencial
  • Docència i Investigació
  • Prevenció de Riscos Laborals
  • Cooperació en programes de salut pública

CONTACTO