Radiodiagnòstic

servicio de radiodiagnóstico hospital provincial

SERVEI DE RADIODIAGNÒSTIC

SOBRE EL SERVEI

El diagnòstic per la imatge és l’especialitat mèdica que s’ocupa de generar imatges de l’interior del cos per mitjà de diferents agents físics com a rajos X, ultrasons o camps magnètics, entre altres. Estes imatges ajuden als especialistes a diagnosticar malalties i a determinar el pronòstic i tractament de les mateixes.

La immensa majoria de les exploracions servixen per al diagnòstic del càncer, ja que el nostre hospital és referent oncològic.

El Servei disposa de moderns equips com una ressonància magnètica, tres TACS, el més recent és molt innovador al reduir el temps d’exploració i, per tant, la radiació. Este equip és fonamental per al diagnòstic del càncer i permet la realització de colonoscopies virtuals i estudis cardíacs, entre altres.

Per a la valoració de l’evolució i diagnòstic de la patologia vascular, el Servei compta amb un ecògraf doppler. A més, té l’únic densitòmetre de la província, que determina la massa corporal òssia i servix per a saber si una persona té osteoporosi.

La Unitat de Patologia Mamària del centre compta amb diversos equips per al diagnòstic i la realització de biòpsies, citologies i col·locació d’arpons preoperatoris.

Així mateix, disposem de telecomandaments per a radiologia digestiva, urològica i convencional.

QUADRE MÈDIC

  • Jefe del Área de Servicios Centrales. Dr. Miguel Ángel Santamaría Dolz
  • Dra. Isabel Meneu Berenguer
  • Dr. José Sáez Sáez
  • Dr. Xavier Tudela Ortells
  • Dr. Daniel Ahicart Safont
  • Dr. Víctor Pedralba Vendrell

SERVEI

El Servei es troba en el soterrani de l’Edifici Farnós.

  • Tel. : 964 354 420