Radiofísica

servicio de radiofísica Hospital Provincial

SERVICIO DE RADIOFÍSICA

SOBRE EL SERVEI

L’especialitat sanitària de Radiofísica Hospitalària està molt lligada al tractament dels pacients oncològics. En l’àmbit de la radioteràpia el radiofísic s’ocupa de la dosimetria física i clínica, és a dir, del control de qualitat de les unitats de tractament i de les fonts radioactives, així com de la distribució de les dosis que reben els pacients.

En general, el Servei s’encarrega de l’aplicació i la investigació de les tècniques i dels procediments utilitzats per la Física en els exàmens i tractaments mèdics que impliquen l’ús de radiacions ionitzants.

Així mateix, s’ocupa de la protecció radiològica dels treballadors i dels membres del públic exposats en l’àmbit hospitalari.

El Servei és, a més, unitat docent de l’especialitat.

QUADRE FACULTATIU

  • Jefe del Servicio. D. Salvador Calzada Feliu
  • Jefe de Sección. D. Agustín Santos Serra
  • D. Xavier Jordi Juan Senabre
  • D. Juan López Tarjuelo
  • D. Rafael García Moyá
  • D. Juan David Quirós Higueras