Radiofísica

servicio de radiofísica Hospital Provincial

SERVICIO DE RADIOFÍSICA

SOBRE EL SERVEI

L’especialitat sanitària de Radiofísica Hospitalària està molt lligada al tractament dels http://aggs.school.nz/?education=top-essay-writing-websites pacients oncològics. En l’àmbit de la radioteràpia el radiofísic s’ocupa de la dosimetria física i clínica, és a dir, del control de qualitat de les unitats de tractament i de les fonts radioactives, així com de la distribució de les dosis que reben els pacients.

En general, el Servei s’encarrega de l’aplicació i la investigació de les tècniques i dels procediments utilitzats per la Física en els exàmens i tractaments mèdics que impliquen l’ús de radiacions ionitzants.

Així mateix, s’ocupa de la protecció radiològica dels treballadors i dels membres del públic exposats en l’àmbit hospitalari.

El Servei és, a més, unitat docent de l’especialitat.

QUADRE FACULTATIU

  • Jefe del Servicio. D. Salvador Calzada Feliu
  • Jefe de Sección. D. Agustín Santos Serra
  • D. Xavier Jordi Juan Senabre
  • D. Juan López Tarjuelo
  • D. Rafael García Moyá
  • D. Juan David Quirós Higueras