Estatuts

Estatutos Consorcio Hospitalario Provincial Castellón

ESTATUTS DEL CONSORCI HOSPITALARI DE CASTELLÓ

Els estatuts del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló regulen la creació i constitució del Consorci i regixen la funció dels òrgans de govern.

Consulta este document si vols conéixer l’acord de delegació d’atribucions.

Descarregar PDF