radioterapia estereoatáxica hospital provincial

Radioteràpia estereoatàxica extracranial (SBRT)

Esta modalitat terapèutica permet administrar, en poques sessions i amb una gran precisió, dosi molt altes d’irradiació sobre el tumor de forma eficaç i amb una mínima toxicitat sobre els teixits sans circumdants. Els seus efectes secundaris són pocs.

Esta tècnica va dirigida a pacients amb tumors o metàstasi que no són operables i tenen lesions que, per la seua localització, no poden ser extirpades.

La SBRT és una tècnica mínimament invasiva que permet al pacient rebre el tractament de forma ambulatòria, sense necessitat d’ingrés.

A més, permet seguir amb el tractament com la quimioteràpia.