Radioteràpia intraoperatòria

radioterapia intraoperatoria hospital provincial

Radioteràpia intraoperatòria, tècnica pionera

La radioteràpia intraoperatòria és una complexa tècnica que s’utilitza per al tractament del càncer i que consistix a irradiar directament al tumor durant el procés de la cirurgia. La tècnica es realitza en uns cinquanta hospitals en tot el món, dels que quatre són espanyols, entre ells el Provincial.

La radioteràpia intraoperatòria combina l’acció de la cirurgia i de la radioteràpia, tècniques que s’ajuden i complementen mútuament per a poder curar diferents tipus de tumors que presenten dificultats per a la resecció completa o tenen un elevat risc de recaiguda.

Per a l’aplicació de la radioteràpia intraoperatòria es realitzen abans de la intervenció quirúrgica estudis dosimétrics a fi de determinar, amb més precisió, la localització dels tumors i així poder incidir, per mitjà d’electrons accelerats, sobre la zona afectada en el moment de la dita operació.

La radioteràpia intraoperatòria permet realitzar tractaments en casos de molt alta complexitat, com a recaigudes de tumors de mamella, còlon i recte, pàncrees i fetge. En un futur s’apliquarà també en casos de tumors en extremitats.

Es tracta d’una tècnica multidisciplinària que requerix la col·laboració i coordinació d’un equip format per especialistes dels Servicis d’Anestèsia, Cirurgia Oncològica, Cirurgia Reparadora, Radioteràpia, Anatomia Patològica, Radiofísica i personal d’infermeria d’estes especialitats.