Consejo genético

consejo genetico hospital provincial

Unitat de Consell Genètic en Oncologia

Comptem amb l’única Unitat de Consell Genètic en Oncologia, que es dedica a detectar i assessorar persones que per la seua història familiar puguen presentar see susceptibilidad a padecer determinados tipos de cáncer.

L’assessorament que es realitza des d'aquesta Unitat intenta determinar el risc que els membres d’una família presenten de patir càncer, així com les possibilitats de transmetre'l als seus descendents i establir les custom research paper writing mesures necessàries per a reduir el risc o, almenys, procedir a una detecció el més precoç possible dels tumors.

Els metges especialistes i d’Atenció Primària poden remetre a la Unitat les persones que compleixen criteris de selecció molt definits com el que tres o més membres d’una mateixa família presenten el mateix tipus de tumor o l’edat precoç en el diagnòstic.