Hospitalització domiciliària

hospitalización domiciliaria hospital provincial

Hospitalització domiciliària en oncologia

L’equip de la Unitat d’Hospitalització a Domicili realitza labors assistencials en els domicilis de pacients que requerixen atenció hospitalària amb les característiques pròpies de la intensitat i complexitat d’este nivell assistencial.

Així mateix atén els casos en què s’entén que el millor lloc terapèutic és el propi domicili del pacient perquè es donen millors condicions per a la seua recuperació, un major confort i intimitat.

El personal facultatiu del nostre hospital o el metge de Família seran els que avaluaran si el pacient reunix els criteris mèdics i socials per a ser atés per esta Unitat.