Oncohematologia

oncohematología hospital provincial

Unitat d’oncohematologia

La Unitat d’Hematologia Oncològica del nostre hospital es creà l’any 2006. Els seus professionals s’ocupen del diagnòstic, tractament i seguiment de pacients amb neoplàsies hematològiques com a limfomes, mielomes i leucèmies cròniques.

Inclou consultes externes, hospitalització, hospital de dia oncològic i atenció urgent 24 hores.

QUADRO MÈDIC

  • Jefa del Servicio. Dra. Cristina Vilar Fabra
  • Dra. Ángeles Escolá Rivas
  • Dra. Susana Mollá Figueres
  • Dra. Susana Beltrán Agost

CONTACTE