Fundació

INVESTIGACIÓ I FORMACIÓ EN LA FUNDACIÓ HOSPITAL PROVINCIAL

La Fundació de l’Hospital Provincial de Castelló és l’organisme que impulsa i fomenta l’activitat investigadora del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, promou la formació del personal sanitari per al coneixement de tècniques pioneres, invertix en noves tecnologies i gestiona l’obtenció d’ajudes i subvencions públiques en investigació.

Accedix a la web de la Fundació de l’Hospital Provincial.