Medi Ambient

Hospital provincial certificados medio ambiente

COMPROMESOS AMB LA SOCIETAT I L’ENTORN

Amb la norma UNE-EN-ISO14001 –instrument voluntari que permet gestionar els impactes d’una activitat, d’un producte o d’un servei en relació amb el medi ambient– el Consorci Hospitalari expressa el seu compromís per a l’exercici d’activitats sostenibles

De forma permanent es consciencia els professionals i s’establixen recomanacions perquè puguen participar en la consecució dels objectius en este àmbit.

Entre les funcions del Departament de Medi Ambient destaquen:

  • Reducció de l’ús de paper amb campanyes de conscienciació i reciclatge.
  • Disminució de la generació de residus perillosos amb la formació al personal.
  • Realització de cursos de formació.
  • Realització de campanyes de conscienciació i sensibilització, a fi de promoure actuacions més correctes minimitzant en la mesura que siga possible, els impactes sobre el medi.
  • Control de la qualitat d’aire en interiors.
  • Mesures per a estalviar.