Uveitis

uveitis hospital provincial

UNITAT D’UVEÏTIS I INFLAMACIÓ OCULAR

Esta unitat es dedica al tractament de les uveïtis i altres inflamacions intraoculars. La uveïtis o inflamació intraocular és una de les causes més importants de ceguera prevenible amb una prevalença demogràfica predominant en persones en edat laboral.

En el nostre centre comptem amb una unitat amb un coneixement específic de la malaltia i accés a un equip multidisciplinari hospitalari per a poder proporcionar les millors possibilitats de conservar la visió a les persones afectades