Organigrama

DIRECCIÓ

En l’organització del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló destaca com a màxim òrgan de govern de caràcter col·legiat el Consell de Govern, que assumix funcions de representació i executives del Consorci. Està compost paritàriament per representants de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i de la Diputació Provincial de Castelló, al capdavant del qual està la consellera.

Equip de direcció:

  • Dr. Joaquín Sanchís García, director Gerent
  • Sra. Raquel Salas, directora Metgesa
  • Sra. Dolores Carbonell, directora d’Infermeria
  • Sra. Antonia Garrido Heras, directora Econòmica