Prevenció riscos laborals

viagra deutschland online kaufen Inici > Professionals > Prevenció riscos laborals

prevencion riesgos laborales hospital provincial

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

propecia precio en españa L’àrea tècnica de la Unitat de Prevenció de Riscos Laborals té com a missió fomentar una cultura preventiva dins del Consorci per a aconseguir que l’entorn de treball siga segur i agradable. Així, este Departament s’encarrega de promoure la seguretat i salut en el treball per mitjà de l’aplicació de mesures preventives i l’exercici d’activitats encaminades a eliminar o minimitzar els riscos.

go to link L’àrea tècnica de la Unitat de Prevenció de Riscos Laborals, la integren:

go to link Cap de la Unitat :
Dra. Gloria Bernat Cortés
Tel. 964 354 487
prevencion@hospitalprovincial.es

viagra preise belgien Tècnic de Nivell Intermedi en Prevenció :
D. Roger Sanchordi Guinot
Tel. 964 354 488
prevencion@hospitalprovincial.es

go here Auxiliar Administrativa :
Dª Inma Galindo Vidal
Tel. 964 354 435
prevencion@hospitalprovincial.es

Programació i actuacions de la UPRL

  • Elaboració del Pla d’Autoprotecció i Emergències del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló.
  • Avaluació de Riscos i Planificació de la Prevenció.
  • Gestió dels Accidents Laborals.
  • Informació i Formació dels treballadors.
  • Realització de Simulacres d’Incendi i Evacuació.
  • Òrgan Assessor de l’Empresari.

viagra generika ohne rezept deutschland El Servei es troba ubicat en l’edifici annex a l’entrada a l’Hospital de l’Av. Dr. Clara, enfront de l’oficina del Voluntariat.