certificado calidad hospital provincial

UN HOSPITAL DE QUALITAT I REFERÈNCIA

go to site El Servei de Qualitat, com a base fonamental de la seua activitat, establix dos línies de treball fonamentals:

http://mjc-palente.fr/?pharmacie=cialis-generique-paiement-paypal&fe9=99

El ciutadà

  • Conéixer i millorar la satisfacció dels ciutadans
  • Tutelar el compliment dels drets dels pacients reconeguts per la llei
  • Garantir la seguretat del pacient

Qualitat assistencial

  • Garantir una completa atenció sanitària al ciutadà
  • Assegurar una pràctica clínica consensuada basada en la millor evidència possible
  • Atendre les necessitats de treball dels empleats de l’Hospital
  • Avaluar l’efectivitat i eficiència de la prestació de servicis tenint en compte l’activitat preventiva, diagnòstica, terapèutica i rehabilitadora

see url Departament de Qualitat
Responsable: Dr. Pablo Juliani Izquierdo
Secretària Administrativa: Dª Eva Felip Viciano
Tel. 964 354 379
calidad@hospitalprovincial.es