Més que un hospital

campanas hospital provincial

PROMOCIÓ
DE LA SALUT


Desenrotllem regularment campanyes destinades a la conscienciació i a la sensibilització dels
ciutadans

hospital provincial arte

ART EN L'HOSPITAL


El nostre centre està obert als artistes perquè puguen mostrar els seus últims treballs

hospital provincial calidad

GARANTIA
DE QUALITAT


Garantim al ciutadà una assistència sanitària completa, professional i de qualitat