hospitalización salud mental

UNITATS
D’HOSPITALITZACIÓ


Comptem amb unitats d’hospitalització especialitzades per a pacients de curta,
mitjana o llarga estada

hospitales de día salud mental

HOSPITALS
DE DIA


Disposem de centres de dia especialitzats per als nostres pacients atesos per equips
multidisciplinaris

hospitales de día salud mental

URGÈNCIES DE
SALUT MENTAL


El nostre servei d’urgències compta amb un psiquiatre de guàrdia per a intervindre en el moment de la crisi