Formació

formación salud mental hospital provincial

FORMACIÓ EN SALUT MENTAL

Formació especialitzada

Especialistes en Psiquiatria (MIR), psicòlegs clínics (PIR) i infermers especialistes en Salut Mental.

Formació Internacional. Programa Jofré.

Este programa possibilita que especialistes en Psiquiatria d’Amèrica Llatina puguen desplaçar-se al nostre centre per a conéixer el programa de patologia dual greu.

El programa és possible gràcies a un conveni de col·laboració entre el nostre hospital, la seua Fundació, la Societat Espanyola de Patologia Dual (SEPD) en col·laboració amb l’Associació de Psiquiatria d’Amèrica Llatina (APAL) i l’Associació de Conductes Addictives i Patologia Dual d’Iberoamèrica (ACAPI).

L’interés que suscita en l’àmbit internacional el programa implantat en el Consorci és l’abordatge multidisciplinari del pacient per part de psiquiatres, psicòlegs i personal d’infermeria especialitzat en salut mental.

Suport a pràctiques universitàries

Un conveni entre el nostre hospital i la Universitat Jaume I de Castelló propícia que els estudiants de Grau i Postgrau de Psicologia puguen realitzar les seues pràctiques en els dispositius i servicis de Salut Mental del nostre centre.

Alumnes de 4t de Medicina de la Universitat CEU Cardenal Herrera realitzen les seues pràctiques de Psiquiatria en el nostre centre.