Hospitals de dia

hospitales de día salud mental hospital provincial

HOSPITALS DE DIA EN SALUT MENTAL

Els hospitals de dia conformen un dispositiu sanitari intermedi que presta assistència sanitària intensiva dirigida a malalts amb patologia severa, en règim d’hospitalització parcial, sense una desvinculació del seu entorn social i familiar.