Vila-real

hospitales de día salud mental hospital provincial

HOSPITAL DE DIA DE SALUT MENTAL VILA-REAL

Este hospital té capacitat per a 20 pacients. En este lloc es presta, igual que en els altres hospitals de dia de salut mental, assistència sanitària intensiva.

El dispositiu va dirigit a pacients amb patologia severa, en règim d’hospitalització parcial, sense una desvinculació total del seu medi social i familiar.

El dispositiu compta amb un psicòleg, una infermera, dos auxiliars, un monitor educador i el suport d’un treballador social.

Avda. Francisco Tárrega, 53. Vila-real
Responsable: Piedad Sales
Tel. 964 530 430
hospitaldedia.vila-real@hospital2000.net