Vila-real

hospitales de día salud mental hospital provincial

HOSPITAL DE DIA DE SALUT MENTAL VILA-REAL

Este hospital té capacitat per a custom research paper writing services 20 pacients. En este lloc es presta, igual que en els altres hospitals de dia de salut mental, academic editing services assistència sanitària intensiva.

El dispositiu va dirigit a pacients amb phd thesis help patologia severa, en règim d’hospitalització parcial, sense una desvinculació total del seu medi social i familiar.

El dispositiu compta amb un psicòleg, una infermera, dos auxiliars, un monitor educador i el suport d’un treballador social.

Avda. Francisco Tárrega, 53. Vila-real
propecia baja precio Responsable: Piedad Sales
Tel. 964 530 430
hospitaldedia.vila-real@hospital2000.net