Recursos socio-sanitaris

recursos socio sanitarios hospital provincial

RECURSOS SOCIOSANITARIS EN SALUT MENTAL

El nostre centre compta amb tres vivendes tutelades configurades com a llars funcionals de dimensions reduïdes, adequades al número i característiques dels usuaris i inserides en l’entorn comunitari.

Estes vivendes tenen com a finalitat proporcionar un recurs d’allotjament, convivència i suport el més normalitzat possible en les millors condicions de confort i qualitat de vida. D’esta manera es facilita la inserció en la comunitat de les persones a qui estan destinades.

En estes vivendes conviuen, de forma estable en el temps, un grup homogeni de persones amb malaltia mental greu, amb necessitats de suport intermitent o limitat, en règim de funcionament parcialment autogestionat.

Centre de Dia Carrer Les Useres

Este centre, amb 15 places, és un recurs sociosanitari, un lloc precís en la cadena assistencial i està indicat per a pacients greus que hagen perdut temporalment tota possibilitat de vida autònoma, amb la consegüent tendència a una situació de cronicitat definitiva.

El període terapèutic en el centre finalitza quan s’han restaurat les possibilitats d’una vida acceptable dins de la comunitat i els especialistes estimen que el pacient pot continuar el seu tractament en règim ambulatori.

Els pacients acudixen al centre des de la 10 i fins a les 16 hores i són atesos per un psicòleg, un educador i una auxiliar d’infermeria.

Responsable: Alejandro Orellana
Calle Useres, 1
Tel. 964 254 653 / 964 205 864
centrodedia.useres@hospital2000.net