Breu estància

equipo salud breve estancia mental hospital provincial

UNITAT D’HOSPITALITZACIÓ DE BREU ESTADA (UHB)

En aquesta Unitat, que disposa de 40 llits, s’ofereixen tractaments intensius en règim d’atenció continuada a pacients amb un temps d’estada mitjana i breu.

L’equip de la sala facilita el seguiment del pacient una vegada ha rebut l’alta hospitalària.

Els pacients són atesos per un equip de cinc psiquiatres, un psicòleg, 10 infermeres i catorze auxiliars d’infermeria. La Unitat compta, a més, amb el suport d’un treballador social i d’una monitora ocupacional.

Cap de la Unitat: Dr. Ramón Palmer