Mitjana estància

equipo salud media estancia mental hospital provincial

UNITAT D’HOSPITALITZACIÓ DE MITJANA ESTADA (UHME)

En aquesta instal·lació sanitària, dirigida a pacients que requereixen una estada mitjana, el personal realitza viagra generika versand aus deutschland intervencions terapèutiques integrades, biològiques, psicològiques, psicosocials i, especialment, http://barkassenfahrt.de/?drogerie=viagra-pille&468=2e rehabilitadores.

Els pacients ingressats en aquesta Unitat, amb una capacitat de 46 places, tenen una patologia que transcendeix tant el marc estrictament ambulatori com el de l’hospitalització en la UHB.

El seu objectiu fonamental és completar el tractament hospitalari i incidir, de manera ràpida i eficaç, sobre els aspectes rehabilitadors de la malaltia psiquiàtrica a fi de disminuir els riscos de cronificació de la malaltia.

La Unitat compta, a més, amb un un hospital de dia per a 20 pacients que acudeixen diàriament al centre per a tindre consciència de malaltia i seguir el tractament.

En la sala treballen dos psiquiatres, una psicòloga, una treballadora social, nou infermers, catorze auxiliars d’infermeria i un monitor ocupacional.

Cap de la Unitat: Dr. Mariano Vilar

Supervisora de la Sala: Carmen Górriz
Tel. 964 354 480